Image of 291837_100_111Advokat
Bengt Høyer Pedersen

E-post: b.pedersen@tromsoadvokatene.no 

 

Pedersen avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Tromsø våren 1995. Etter å jobbet som jurist hos Fylkesmannen i Troms, gikk han over i stilling advokatfullmektig og advokat i Advokatselskapet Skjærgård AS i Tromsø. Fra oktober 2003 har Pedersen drevet egen advokatpraksis i Tromsø. Hans praksis er allsidig, og omfatter de fleste sakstyper - herunder særlig saker vedrørende erstatning, fast eiendom, kjøpsrett, arv/skifte og familierett. Ved siden av sitt virke som advokat, har han forelest på flere kurs i regi av Høgskolen i Tromsø, bl.a. innen forvaltningsrett. Han har også erfaring fra deltakelse i styrer og ledelse i flere selskaper.

 


Advokat
Hilde E. Gundersen Image of 733094_113_151

E-post: h.gundersen@tromsoadvokatene.no
 
Gundersen avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Tomsø våren 1995, med hovedfagsavhandling om rettsforholdene rundt tomtefesteinstituttet. Hun arbeidte ved justisavdelingen hos Fylkesmannen, Fylkesarbeidssjefens kontor, trygdeetaten og Universitetet i Tromsø, før hun ble ansatt som advokatfullmektig og advokat ved Advokatselskapet Skjærgård AS i 2001. I oktober 2004 etablerte Gundersen egen advokatpraksis med et bredt juridisk arbeidsfelt. Hun har også erfaring fra bedriftsstyrer, og sitter for tiden som styremedlem i selskapet Markedshuset Norengros AS i Tromsø.

 

 


 

Advokat Image of 733024_113_151

Beate Arntzen

E-post: b.arntzen@tromsoadvokatene.no

 

(Tekst kommer)