Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

 

Fri rettshjelp betyr kort sagt at staten dekker alt eller det aller meste av dine utgifter til advokatbistand. Du kan få fri rettshjelp i en rekke forskjellige saker som f.eks.

 

Yrkesskade
Pasientskade mv.
Trygde
Pensjon
Attføring mv
Oppsigelse/ utkastelse
Oppsigelse/ avskjediglse
Personskaderstatning
   Barnefordelingssaker
   Samværssaker
   Familiesaker
   Barnevernsaker
   Skilsmisse
   Skifteoppgjør
   Samboeroppgjør
   og andre sakstyper
Image of 291842_120_178